Jouw Stem
in de Raad

Jouw Stem in de Raad

Hoe werkt het?

Jouw Voorstel

Onze tips voor een goed voorstel:

  • Het is voor meerdere bewoners interessant
  • Formuleer je voorstel positief
  • Wees duidelijk in je uitleg
  • Houd het kort en bondig

Het idee mag voor je eigen buurt zijn, maar ook voor heel jouw dorp of stad!

Campagne

Voer campagne voor je plan en verzamel zoveel mogelijk stemmen om het voorstel op de agenda te krijgen van 100% Groningen. Je hebt drie maanden de tijd voor je campagne, daarna kan er niet meer gestemd worden.

Dit kun je doen door:

  • Buurtgenoten uit te nodigen via Facebook of Twitter
  • Mails te versturen naar je buurtgenoten
  • Deur voor deur langs te gaan
  • Een bijeenkomst te organiseren

De Agenda

PLannen met veel draagvlak komen op de agenda van 100% Groningen. Eén keer per maand wordt op een vast moment gekeken welk voorstel de meeste stemmen heeft. Je kunt drie peildata meedingen.

Heeft jouw voorstel de meeste stemmen? Dan krijg je per email een uitnodiging om je voorstel toe te lichten in de vergadering van 100% Groningen. Daarna neemt het bestuur een besluit over het voorstel.

Vragen? Check eerst veelgestelde vragen en kijk of je antwoord er tussen staat. Staat het antwoord op je vraag er niet bij, stuur dan een email naar community@100pgroningen.nl

Meld je aan!