Jouw Stem
in de Raad

Jouw Stem in de Raad

Nieuw idee

Hoe werkt het?

Jouw Voorstel

Onze tips voor een goed voorstel:

  • Het is voor meerdere bewoners interessant
  • Formuleer je voorstel positief
  • Wees duidelijk in je uitleg
  • Houd het kort en bondig

Het idee mag voor je eigen buurt zijn, maar ook voor heel de gemeente!

Campagne

Voer campagne voor je plan en verzamel zoveel mogelijk draagvlak om het voorstel op de agenda te krijgen van 100% Groningen. Verdedig jouw plan tegen kritiek en overtuig medebewoners van de toegevoegde waarde, net als een raadslid!

Dit kun je doen door:

  • Buurtgenoten uit te nodigen via Facebook of Twitter
  • Mails te versturen naar je buurtgenoten
  • Deur voor deur langs te gaan
  • Een bijeenkomst te organiseren

De Agenda

De door de gemeenschap goedgekeurde ideeën komen bij ons op de agenda. We kijken regelmatig naar welke ideeën actief gesteund worden, en doen onze best om dit om te zetten naar politieke actie.

Wordt jouw voorstel goed ontvangen? Dan krijg je per email een uitnodiging om je voorstel bij ons toe te lichten in onze vergadering. Daarna neemt 100% Groningen een besluit over het voorstel.

Vragen? Check eerst veelgestelde vragen en kijk of je antwoord er tussen staat. Staat het antwoord op je vraag er niet bij, stuur dan een email naar community@100pgroningen.nl.

Meld je aan!